PIM til komponentproducenter:

Effektiv vedligehold og distribution af produktdata
med Perfion PIM

I komponentproduktion er det nødvendigt at have helt styr på sine produktdata, hvis man vil kunne servicere kunderne så hurtigt og med så mange detaljer, som de forventer. Med Perfion PIM-systemet kan du nemt løse udfordringer, såsom mange produktvarianter, flere sproglag og behovet for at kunne levere produktinformation i henhold til branchestandarder.

5 store fordele for komponentproducenter
ved brug af Perfion PIM

  • Du eliminerer manuelle processer, så du kan vedligeholde et stort antal produkter nemt og effektivt.
  • Du kan præsentere detaljerede data for kunden.
  • Du minimerer ressourceforbrug til produktionen af produktblade samt visning af produkter på websites og andre kanaler markant.

  • Du kan effektivt håndtere opdatering af produktinformationer på tværs af komponentdele.

  • Du kan let administrere produktdata på mange sprog til eksportmarkeder

Producerer du elektriske, mekaniske eller andre typer komponenter til industrien, vil du normalt have
en stor produktportefølje med flere tusinde
variationer af produkter.

Mange virksomheder i denne branche er startet med at håndtere deres produktdata i Excel, da mængden af produktdata var mulig at overskue, men i takt med virksomhedens vækst oplever de, at det bliver alt for ressourcekrævende at vedligeholde og distribuere produktdata manuelt. 

Behovet for at kunne distribuere kundespecifik produktinformation hurtigt, fejlfrit og i bestemte formater som ETIM, gør det nødvendigt at have et product information management (PIM) system som “Single Source of Truth” for produktdata.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Tag fat i os i dag, og én af vores eksperter vender tilbage til dig..

Eliminér tidskrævende manuelt arbejde

Eliminér tidskrævende manuelt arbejde

Når produktinformation er spredt i forskellige regneark, databaser og i baghovedet på nøglemedarbejdere, bliver det umuligt at arbejde effektivt og undgå fejl, når du skal gøre dine produktdata tilgængelige i kataloger, webshop, osv. Du og dine kolleger kan bruge timevis på at finde og validere data, så det bliver umuligt at levere produktdata i den hastighed, som kunder forventer.

Med et PIM-system som Single Source of Truth bliver de manuelle processer automatiseret, og det bliver let at sikre valide, opdaterede produktinformationer.

Hurtig produktion af datablade

Hurtig produktion af datablade

Mange kunder efterspørger datablade med specifik og detaljeret produktinformation, inklusive eksempelvis billeder og certifikater.

Det kan være en uoverkommelig opgave at løse manuelt, men med Perfion PIM kan processen automatiseres ved hjælp af templates og integration til InDesign. Det er endda muligt at lade kunderne betjene sig selv og generere tilpassede datablade online for de produkter, de har interesse i.

Sådan publicerer du kataloger, datablade og prislister lynhurtigt med et PIM-system

Sådan publicerer du kataloger, datablade og prislister lynhurtigt med et PIM-system

I denne guide gennemgår vi nogle af de typiske udfordringer i arbejdet med kataloger, prislister og datablade, og hvordan et et Product Information Management-system kan gøre arbejdet hurtigere og resultatet bedre.

Korrekt produktdata på alle sprog

Korrekt produktdata på alle sprog

Komponentproducenter sælger som oftest til et internationalt marked, og derfor er det afgørende at kunne levere produktinformationer på flere sprog.

Sprogversioneringer bliver nemt noget rod og en kilde til fejl, fordi de er ressourcekrævende at holde opdateret, hvis du skal gøre det manuelt. Men PIM-systemet som Single Source of Truth er det nemt at sikre, at alle opdateringer slår korrekt igennem på alle sproglag, så du undgår forvirring og frustrerede kunder på grund af forkert produktinfo.

Fleksibel håndtering af produktrelationer

Fleksibel håndtering af produktrelationer

Med et stort antal produkter har du behov for en stringent struktur i dit ERP-system, som ikke skal tynges af unødvendig information. Samtidig har du brug for at kunne lave fleksible kategoriseringer og relationer mellem produkter og delprodukter.

Med et PIM-system integreret til dit ERP kan du holde dine produktdata synkroniseret og sørge for, at kun relevant information lagres i ERP, samtidig med at du kan håndtere features og relationer med stor fleksibilitet i PIM-systemet.

Effektiv nedarvning af data

Effektiv nedarvning af data

Når man arbejder med komponenter, skal man håndtere forskellige variationer af samme produkt, hvor en del produktdata går igen fra produkt til produkt. Ved manuel håndtering skal den samme information tilføjes igen og igen, men med Perfion PIM kan processen effektiviseres markant med nedarvning af data.

I Perfion vælger du nemlig, hvilke data du vil nedarve til andre komponenter, og dermed behøver du kun ændre ét sted for at redigere alle komponenter med samme data. Det er tilmed muligt at nedarve data mellem forskellige niveauer, så overordnet data eksempelvis nedarves til alle produkter i kategorien, mens bestemte specifikationer kun nedarves til de relevante produkttyper.

Smidig godkendelsesproces og overblik over data

Smidig godkendelsesproces og overblik over data

Ofte vil forskellige afdelinger være ansvarlige for at levere deres dele af den samlede produktinformation. Det kan gøre det svært at bevare overblikket og resultere i langstrakte godkendelsesprocesser for eksempelvis produktblade.

Denne godkendelsesproces bliver enkel at håndtere i Perfion PIM-systemet, hvor du med workflows kan automatisere processen. På den måde kan du let få overblik og se, hvilke input du mangler at få.

Perfions ”hvor anvendt”-funktionalitet giver dig desuden et hurtigt indblik i, hvor du i dag viser bestemte produkter, billeder og andre produktinformationer.

Med muligheden for at konfigurere dashboards i Perfion, kan du enkelt skabe et visuelt overblik over brugen af produktdata.

Sådan optimerer du hele værdikæden med PIM

Sådan optimerer du hele værdikæden med PIM

I denne guide sætter vi fokus på, hvordan du kan udnytte PIM-systemet som motor for en række optimeringer i forretningens værdikæde, og hvilke konkrete gevinster du kan opnå i for eksempel produktudvikling, indkøb, produktion, marketing, salg og after market services.

Se vores kundecases

Læs, hvordan vi har hjulpet andre komponentproducenter:

CITIZEN gik fra 11 systemer og databaser til én 'Single Source of Truth'
Kundecase

CITIZEN gik fra 11 systemer og databaser til én 'Single Source of Truth'

Hos CITIZEN styrer Perfion produktinformation om 3.000 ure og 50-60.000 reservedele på 10 forskellige sprog, inklusive bl.a. beskrivelser, sikkerhedsdatablade, tegninger, toldkoder, billeder m.m. 

Tidligere tog det 2-3 timer at opdatere et datablad på 21 sprog. Nu tager det 5 minutter.
Kundecase

Tidligere tog det 2-3 timer at opdatere et datablad på 21 sprog. Nu tager det 5 minutter.

Med Perfions indbyggede rapport-designer kan Watson-Marlows 9.000 datablade automatisk oprettes/opdateres på alle sprog og publiceres på websitet med ensartede produktdata fra Perfion.

I dag tager det 5 minutter at ændre i et datablad. Tidligere tog det 2-3 timer.

Se Perfion PIM i aktion

Se med egne øjne, hvor let du kan styre produktinformationer med Perfion.

Perfion
Niels Jernes Vej 8 · DK-9220 Aalborg
Tlf. +45 70 26 26 80
perfion.dk
CVR: 26627044