PIM for manufacturers:

Effektiv vedligehold og distribution af produktdata

Mange produktvarianter og et stort behov for fejlfrie produktdata. Den kombination gør håndtering af produktdata til en kompleks opgave for producenter.

Med Perfion PIM-systemet kan du nemt løse udfordringer, såsom mange produktvarianter, flere sproglag og behovet for at kunne levere produktinformation til mange forskellige salgs- og marketingplatforme.

5 store fordele for producenter ved brug af Perfion PIM

  • Du får én Single Source of Truth for produktdata, så du nemt og effektivt kan vedligeholde et stort antal produkter og produktvarianter.
  • Du minimerer ressourceforbrug til produktionen af produktblade samt visning af produkter på websites og andre kanaler markant.
  • Du effektiverer vedligehold af produkter gennem nedarvning af data.
  • Du kan let administrere produktdata på mange sprog til eksportmarkeder.
  • Smidig godkendelsesproces og overblik over data

Som producent skal du kunne vise dine kunder hele produktporteføljen med alle relevante produktdata på forskellige kanaler

Du skal kunne levere et detaljeret og korrekt produktblad, ofte med flere siders tabeller, grafer og diagrammer. Samtidig skal det være let at bruge data på tværs af digitale kanaler som website, tekniske portaler, e-kataloger og lignende.

For at kunne leve op til kundernes forventninger om hurtigt at kunne få detaljerede og kundespecifkke produktinfomationer, er det nødvendigt med et Product Information Management (PIM)-system, der kan være Single Source of Truth for produktdata.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Tag fat i os i dag, og én af vores eksperter vender tilbage til dig.

 Eliminér tidskrævende manuelt arbejde

Eliminér tidskrævende manuelt arbejde

Når produktinformation er spredt i forskellige regneark, databaser og i baghovedet på nøglemedarbejdere, bliver det umuligt at arbejde effektivt og undgå fejl, når du skal gøre dine produktdata tilgængelige i kataloger, webshop, osv. Du og dine kolleger kan bruge timevis på at finde og validere data, så det bliver umuligt at levere produktdata i den hastighed, som kunder forventer.

Med et PIM-system som Single Source of Truth bliver de manuelle processer automatiseret, og det bliver let at sikre valide, opdaterede produktinformationer.

Lynhurtig produktion af datablade og kataloger

Lynhurtig produktion af datablade og kataloger

Med store produktporteføljer, som beslagproducenter ofte har, bliver udarbejdelsen af produktkataloger en meget langsommelig og ressourcekrævende opgave. Med Perfion PIM sparer du nemt hundredvis af timer på manuelt copy-paste arbejde og interne e-mails, fordi du automatisk kan trække produktinformationer ind i dine publikationer og samtidig kan stole på, at de er valide.

På den måde kan du let producere specikke materialer til eksempelvis messer, og det bliver endda muligt at lade kunderne betjene sig selv online og automatisk generere de datablade, de har brug for.

Sådan publicerer du kataloger, datablade og prislister lynhurtigt med et PIM-system

Sådan publicerer du kataloger, datablade og prislister lynhurtigt med et PIM-system

I denne guide gennemgår vi nogle af de typiske udfordringer i arbejdet med kataloger, prislister og datablade, og hvordan et et Product Information Management-system kan gøre arbejdet hurtigere og resultatet bedre.

 Nedarvning af data effektiviserer arbejdet

Nedarvning af data effektiviserer arbejdet

Mange produkter er ens på en del parametre. Med manuel håndtering af produktinformationer, betyder det, at den samme information skal tilføjes igen og igen, men med Perfion PIM kan processen effektiviseres markant med nedarvning af data.

I Perfion vælger du nemlig, hvilke data du vil nedarve til andre komponenter, og dermed behøver du kun ændre ét sted for at redigere alle komponenter med samme data. Det er tilmed muligt at nedarve data mellem forskellige niveauer, så overordnet data eksempelvis nedarves til alle produkter i kategorien, mens bestemte specifikationer kun nedarves til de relevante produkttyper.

 Korrekt produktdata på alle sprog

Korrekt produktdata på alle sprog

Producenter sælger som oftest til et internationalt marked, og derfor er det afgørende at kunne levere produktinformationer på flere sprog.

Sprogversioneringer bliver nemt noget rod og en kilde til fejl, fordi det er ressourcekrævende at holde opdateret, hvis man skal gøre det manuelt. Med PIM-systemet som single source of truth er det nemt at sikre, at alle opdateringer slår korrekt igennem på alle sproglag, så man undgår forvirring og frustrerede kunder på grund af forkert produktinfo.

Med automatiske oversættelser kan tidsforbruget minimeres markant, da du kan nøjes med at korrekturlæse oversættelserne i stedet for at lave dem fra bunden.

 Smidig godkendelsesproces og overblik over data

Smidig godkendelsesproces og overblik over data

Ofte vil forskellige afdelinger være ansvarlige for at levere deres dele af den samlede produktinformation. Det kan gøre det svært at bevare overblikket og resultere i langstrakte godkendelsesprocesser for eksempelvis produktblade.

Denne godkendelsesproces bliver enkel at håndtere i Perfion PIM-systemet, hvor du med workflows kan automatisere processen. På den måde kan du let få overblik og se, hvilke input du mangler at få.

Perfions ”hvor anvendt”-funktion giver dig desuden et hurtigt indblik i, hvor du i dag viser bestemte produkter, billeder og andre produktinformationer.

Med muligheden for at konfigurere dashboards i Perfion, kan du enkelt skabe et visuelt overblik over brugen af produktdata.

 Fleksibel håndtering af produktrelationer

Fleksibel håndtering af produktrelationer

Med et stort antal produkter har du behov for en stringent struktur i dit ERP-system, som ikke skal tynges af unødvendig information. Samtidig har du brug for at kunne lave fleksible kategoriseringer og relationer mellem produkter og delprodukter.

Med et PIM-system integreret til dit ERP kan du holde dine produktdata synkroniseret og sørge for, at kun relevant information lagres i ERP, samtidig med at du kan håndtere features og relationer med stor fleksibilitet i PIM-systemet.

6 daglige opgaver i ERP, som bliver meget lettere med et PIM-system

6 daglige opgaver i ERP, som bliver meget lettere med et PIM-system

Hvordan ville verden se ud, hvis du kunne frigøre dig fra ERP-systemets begrænsninger og i stedet kunne publicere alle produktinformationer -inklusive ERP-data – direkte i din webshop, i kataloger, datablade og prislister? Det giver vi svar på i denne guide.

Se vores kundecases

Læs, hvordan vi har hjulpet andre producenter:

Tidligere tog det 2-3 timer at opdatere et datablad på 21 sprog. Nu tager det 5 minutter.
Kundecase

Tidligere tog det 2-3 timer at opdatere et datablad på 21 sprog. Nu tager det 5 minutter.

Med Perfions indbyggede rapport-designer kan Watson-Marlows 9.000 datablade automatisk oprettes/opdateres på alle sprog og publiceres på websitet med ensartede produktdata fra Perfion.

I dag tager det 5 minutter at ændre i et datablad. Tidligere tog det 2-3 timer.

Data inheritance saves us huge amounts of time
Kundecase

Nedarvning af data sparer
enorme mængder af tid

“Det allerbedste ved Perfion er nedarvningsfunktionen. Det giver en kæmpe tidsbesparelse, at vi ikke skal indtaste alle data forfra hver gang.”

 

Se Perfion PIM i aktion

Se med egne øjne, hvor let du kan styre produktinformationer med Perfion.

Perfion
Niels Jernes Vej 8 · DK-9220 Aalborg
Tlf. +45 70 26 26 80
perfion.dk
CVR: 26627044